2012 Dalaman SYDV Personel Alımı başvuru ve şartları

2012 Dalaman SYDV Personel Alımı başvuru ve şartları ; DALAMAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI Dalaman Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 02/08/2006 tarihli ve 2006/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi’ unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (İki ay deneme süreli)

Personelin Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 ( Bir)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarım kullanma ehliyetine sahip olmak

3- Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha tozla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzerim işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik., güveni kötüye kullanma, hileli İflas, ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan, malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

6- Erkek adaylar için askerliğim yapmış veya askerlikten muaf olmak

7- Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Şurandan KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak.

2) Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3) Dalaman ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday İçin geçerli)

4) Görevim devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalımı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt örneği

3) Diploma veya mezuniyet belgesi

4) KPSS sonuç belgesi

5) 2 adet vesikalık fotoğraf

6) Adli Sicil Belgesi i Mülakat sonucuna göre istenecektir )

7) Sağlık Raporu (Mülakat sonucuna, göre işenecektir >

3 PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1)Unvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

2)Ücret : İşçi alınacak personele Fon Kumlunun 02/08/2006 tarihli ve 200;4 Sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar, Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esasların EK(1)sayılı cetvelde belirlenen taban tavan ücret arasında Mütevelli Heyeti Kararıyla belirlenecek tutar verilecektir.

4- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvuruda bulunacak adayların istenen belgeler ile birlikte Muğla İli Dalaman İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 29/02/2012 Çarşamba günü saat 17:00′ye kadar bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

2) Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinden oluşan sınav komisyonunca değerlendirilecek. başvuruları kabul edilen adaylar sözlü mülakata çağrılacaktır

3) Sınav Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayına müteakip sözleşme yapılmasına karar verilen personelle sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

4) Sınav soncunda başarılı bulunan aday Dalaman Kaymakamlık internet sitesinde ve Kaymakamlık İlan panosunda duyurulacaktır.

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5- DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli Personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kanunlar içinde veya kurumlar arasında naklet) atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

2) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafında talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Dalaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Hükümet KonaĞı Kat:3 Dalaman / MUĞLA

Tel; 0 252 692 19 96

e-posta : mugla.dalaman@sydv.org.tr

2012 Dalaman SYDV Personel Alımı başvuru ve şartları yazısına ait etiketler : ,
2012 Dalaman SYDV Personel Alımı başvuru ve şartları yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.