2013 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı

2013 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı , 2013 memur alımı , BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

28 Haziran 2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek 2. Maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Üniversitemiz idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN;

UNVANI BİRİMİ ADET ARANAN NİTELİKLERİ
Tekniker İdari ve Malı İşler Dairesi Başkanlığı 1 • Yüksekokulların Mobilya ve Dekorasyon bölümünden mezun olmak.

• Ahşap Üst Yüzey İşlemleri Ustalık Belgesine sahip olmak.

Autocad Programı Sertifikasına sahip olmak.

GENEL ŞARUAR:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Erkek Adaylar için Muvazzaf “Askerlik Çağına Gelmemiş” veya Askerlik Çağına Gelmiş ise “Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış” veya “Muaf veya “Erteletmiş” veya “Yedek Sınıfa Geçirilmiş” Olmak.

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak.

f) 2012 KPSS (B) grubu sınavdan KPSS P93 puanı esas alınacaktır.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi.

2- 2012 KPSS sonuç belgesi.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Başvuru formu ve dilekçe

5- Aranan Niteliklerde istenilen belgeler.

6-Fotoğraf(l) adet.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular bu ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Bartın üniversitesi web sayfasından temin edilecek başvuru formu, dilekçe örneği ye istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralamasına atanmaya hak kazanan adayın isim listesi işe başlaması için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.bartin.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananın başvurmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edildiğinde yerine yedek kazananın yerleştirmesi yapılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaatta bulunup sıralamada kazanmış olsalar bile 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2013 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı yazısına ait etiketler :
2013 Bartın Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.