2014 Denizli Çal Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

2014 Denizli Çal Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇAL ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ AUM İLANI

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasındaki şartlan taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, öğrenim durumu, cinsiyeti, KPSS türü ve KPSS taban puanı belirtilen 1 adet İtfaiye Eri kadrosuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.
Sıra No Alınacak Kadro Ünvam jjsuufi [ Kadro jDere – Ade j-di Öğrenim Durumu Cinsi- yeti KPSS Turu jKPSS j jPuanı |
1 İtfaiye En I g İH 7 1 Herhangi bir lisans programından mciuıı olmak Erkek/ Bayan KPSSP3 (2010) En az 70
TOPLAM 1 II

ADAYLARDA ARANAN BAŞVURU ŞARTLARİ:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı 10/08/2011 Salı günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (11/09/1981 ve sonrası doğumlu olmak)

c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karama, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile lolosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştiıme Merkezi (ÖSYM) tarafindaıı yapılan 2010 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden lisans mezunu adaylarda KPSSP3 türünde en az 70 puan vc üzeri almış olmak,

Şartları aranır.

SINAVA BAŞVURU

İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, 03 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 08.30′da başlayıp aynı gün saat 17:30′da sona erecektir. Başvurular, Çal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta veya internet ortamında, ya da mesai saatleri dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Giriş sınavına başvuracak adaylar; Sınava müracaat eden adaylar müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy kilo tespit bölümünü herhangi bir Sağlık Kuruluşu Tabibine onaylatacaklardır. Boy ve kilo tespit bölümü onaylı olmayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Eksik Bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları idremizce değerlendirmeye alınmayacak, iş talep formunda yanlış veya yanıltıcı bilgi bulunması halinde ilgililer hakkında Çal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Başvuru için, Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurularak aşağıdaki belgeler eklencektir.

1- 2010 KPSS Sonuç Belgesi sureti, (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

2- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan, fotokopisi, (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

3. Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi, (Geçici Mezuniyet belgesi olması halinde geçerlilik söresi içinde olmalıdır.) (Belgelerin asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

4- Öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylarda, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi fotokopisi,

5- Son 3 (üç) ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi iş başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6- Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı,

7- Sabıka kaydının olmadığına dair beyanı,

8- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.

SINAV YERİ VE SAATİ:

Çal Belediye Başkanlığı, Belediye Hizmet Binası Başkanlık Makamında 10 /08/2011 tarihinde Cuma günü saat 10.00′da yapılacaktır. Adaylar sözlü sınav komisyonu huzurunda sözlü sınava tabi tutulacaktır. Saat 10:00′ dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Sözlü sınav bittikten sonra adaylar dayanıklık testine tabi tutulacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

Başvuranlar arasından, KPSS başarı, puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacak olup sınava çağnlau adayların listesi Belediyemizin www.denizli.bel.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için düzenlenecek sınava giriş belgeleri 03 Ağustos 2011 Cuma gününden itibaren Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilecektir Sınava Giriş Belgesini alamayan adaylar sözlü sınava girmeden önce, onaylı Boy ve Kilo Tespit Fornıu ile birlikte bu belgelerini Yazı işleri Müdürlüğünden temin edecekler ve sınava girdililerinde bu belgeler, sınav komisyonuna teslim edeceklerdir. Adaylar smava gelirken ayrıca, kimlik tespitinde kullanılmak özere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracakladır. Boy ve kilo tespitini yaptırmayan ya da Boy ve Kilo Tespit Formu olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan veya sıralamaya giremediği için sınava katılamayacaklara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınavı konuları)

a) Belediye İtfaiye Yönetmeliği,

b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

c) Atatürk İlkeleri ve inkılâp Tarihi,

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

e) Mahalli İdarelerle ilgili teınel mevzuattan oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü sınav ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, sınav komisyonunca mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. Bu değerlendirme (a),(b),(c),(d),(c) konu gruplarının her birinden ayrı ayrı sözlü sınava tabi tutularak yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, smava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, anılan Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıktan açısından değerlendirir.

Başarı notu sözlü sınarvda ahnan nottur. Sözlü sınavda ba-sarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste, sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde Başkanlıkta uygun yerlere asılır ve Belediyemizin www.cal.bel.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı smava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınava katılanlardan başarılı bulunanların ilan edilen boş kadro sayısından iazla olması halinde, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve yedek başan listesi belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta, belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeyen adaylann atamalan yapılmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

2014 Denizli Çal Belediyesi İtfaiye Eri Alımı yazısına ait etiketler : ,
2014 Denizli Çal Belediyesi İtfaiye Eri Alımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

11 Comments »

 • ayhan serenlioglu demiş ki:

  itfaye de iş arıyorum

 • ibrahim BOZ demiş ki:

  Merhabalar ben Bursa dan ibrahim meslek lisesi makina mezunuyum kpss 94 puanim 64 kusur itfaiye eri veya zabita memuru olarak belediyenize gelmek istiyorum kamyon veya taksi soforlugum var ve B sinifi ehliyetim var ilgize tesekkurler 0535 749 47 70

 • faruk erol demiş ki:

  iş arıyorum denızlı honaz da 2sene okudum

 • Mert Kırklar demiş ki:

  Selamun aleyküm ben kpss ortaöğretim de 70 küsürlerde bi puan aldım ve itfaiyeci olmak istiyorum artı Anadolu lisesi mezunuyum. bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. tel no: 0553 249 90 07 şimdiden teşekkürler :)

 • gökhan figen demiş ki:

  kpss sınavlarına girdim itfayeci olmak istiyorum saygılarımla

 • RAMAZAN ÇAM demiş ki:

  kps sınavına girdim 62 puanım var DSİde geçici olarak atelyede kaynakcı olarak çalısıyorum EML mezunuyum kadrolu olarak çalışabilecegim bir iş arıyorum ilgilenenlerre

 • ahmet özcan demiş ki:

  merhaba ben 3 yıl uzman cavus olarak gorev yaptım yuksekovada eger sızın ıtfaıye de bos kadro varsa calısmak ısterım … ulasabılecegınız tel 0541 500 06 81

 • ferhat dicle demiş ki:

  itfaiyede hizmet vernmek istiyorum E SINIFI EHLİYETİM VAR YAS SINIRI KAÇ ?BİLEN VARSA CVP VERSİN

 • muharrem muslu demiş ki:

  meslek lisesi makina bölümü mezunuyum ön lisans makina bölümü son sınıfta dondurdum askerliğimi yangın söndürme (söndüren-1)gemisinde makina yara savunma askeri olarak yaptım yangın müdahele söndürme bilgisine sahibim ve hizmet belgem mevcuttur kpss puanım 66.5 yardımlarınızı bekliyorum

 • uğur candan demiş ki:

  MRB Ugur ben.Özel güvenlik kimlık kartına sahıbım.B sınıfı sürücü belgem var.bilgisayar sertifika sahıbıyım.kendıme kalıcı bir iş arıyorum yardımcı olursanız sevınırım.kolay gelsın.534 331 13 46

 • Mustafa ŞAHİN demiş ki:

  MRB Kararabük üniversitesi sivilsavunma ve itfaiye mezunuyum 21 yaşındayım yardımcı olursanız sevinirim B sınıfı ehliyetim var .5362754255

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.