2014 Celal Bayar Üniversitesi Sözleşemi Memur Alımı, 2014 memur alımı , T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Ebe, Sağlık Teknisyeni ve Fizyoterapist pozisyonları için döner sermayeden, hemşire pozisyonları için özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2′nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim ve Lisans mezunları için …

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[12 Nis 2014 | yorum yok | ]

2014 Belediyelere 23 bin Memur Alımı Yapılacak , 2014 memur alımı,  Seçim yarışından çıkan belediyelere hükümetten kadro müjdesi geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm il ve ilçelerin belediyelerine on binlerce yeni kadro verildi. Sadece bu üç şehirdeki memur ve işçi kadrolarının sayısı 22 bin 911 arttı. Böylece belediyeler tüm Türkiye’de yeni eleman alımına başlayabilecek.
Belediyelere işçi alımı ile ilgili detaylar için tıklayınız.
 

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[12 Nis 2014 | yorum yok | ]

2014 Gelir İdaresi Başkanlığı 3 bin Memur Alımı ,2014 memur alımı , Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir yollarını arttırmak için personel alımı yapacak.
Ver­gi ge­lir­le­ri­ni ar­tır­ma­nın yol­la­rı­nı ara­yan Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (GİB) 2014 yı­lın­da hem de­ne­tim hem de uy­gu­la­ma aya­ğı­nı güç­len­di­ri­yor.
Bu amaç­la yıl­ so­nu­na ka­dar 3 bin ye­ni ge­lir uz­ma­nı alı­na­cak. 2013 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le İda­re­’nin bün­ye­sin­de 40 bin 60 ki­şi­si taş­ra­da ol­mak üze­re top­lam 40 bin 808 per­so­nel gö­rev ya­pı­yor. 2014 yı­lın­da 3 bin ge­lir uz­man yar­dım­cı­sı­nın ya­nı sı­ra 55 dev­let ge­lir uz­man yar­dım­cı­sı, 115 avu­kat, 75 ko­ru­ma ve gü­ven­lik gö­rev­li­si, …

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[5 Nis 2014 | yorum yok | ]

2014 Rotterdam Başkonsolosluğu Personel Alımı, 2014 memur alımı T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
Başkonsolosluğumuzda münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[30 Oca 2014 | yorum yok | ]

Ekonomi Bakanlığı Ürün Denetmeni Memuru Alımı 2014 memur alımı Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak üzere toplam 20 ürün denetmen yardımcısı alacak.
Ürün Denetmen Yardımcıları, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak, Bakanlık görev alanına giren devlet yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, uluslararası gözetim yapan şirketleri periyodik olarak denetlemek ve benzeri görevleri yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan, müfettiş yardımcılığı statüsünde olmayan denetim memurlarıdır.
Ürün Denetmen Yardımcılığı …

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[21 Oca 2014 | yorum yok | ]