T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca çeşitli kadro ve unvanlarda 4522 adet personel alımı yapılacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2014/3 Tercih Kılavuzu, 5 Mart 2014 tarihinden itibaren ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[4 Mar 2014 | yorum yok | ]

2014 Sağlık Bakanlığı 10 bin Memur Alımı , 2014 memur alımı , 2014 yılında uygulanmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazete’nin ikinci mükerrer sayısında yayımlandı.
4924 sayılı kanunun ilgili maddesine göre, 2014 yılında 10 bin 18 sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Sözleşmeli personelin 870′i Sağlık Bakanlığı bünyesindeki acil sağlık hizmetlerinde görev yapacak.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[1 Oca 2014 | 4 yorum | ]

2013 Sağlık Bakanlığı Süreç Analisti Memuru Alımı , 2013 memur alımı Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağhk Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Aile Hekimliği izleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere Süreç Analisti alınacaktır. Kısaca Görev Tanımı Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen işler, aşağıda ayrı ayrı ifade edilmiştir.
1. Bilgi işlem metotları kullanarak iş ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[28 Ağu 2013 | yorum yok | ]

2013 Sağlık Bakanlığı Memur Alımı Yapacak ; 2013 Sağlık Bakanlığı Memur alımı , 2013 Sağlık bakanlığı Personel Alımı , Sağlıkta Dönüşüm Programının On Yıllık Değerlendirmesi Çalışmaları için Uzun Süreli Yarı Zamanlı Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ
Sağlık Sistemi Performans Değerlendirme ve Sağlıkta Dönüşüm Programının On Yıllık Değerlendirmesi Çalışmaları için
Uzun Süreli Yarı Zamanlı Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[26 Ara 2012 | yorum yok | ]

2014 Sağlık Bakanlığı 12 bin Sözleşmeli Personel Alımı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 12 bin 752 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4′üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında çalıştırılmak üzere 12 bin 78 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[26 Kas 2012 | 14 yorum | ]